Kysyjänä Juhani Leppänen ja vastaajana ja apukirjoittajana
Osuuskunta SIMSAKAT projektipäällikkö/toimitusjohtaja
Veikko Simelius. Kysely tehty maaliskuuussa 2005
 
Milloin alkoi tämän yrityksen kehittely ?
Yritysideaa olin kehitellyt jo monta vuotta, mutta varsinaisesti
Yritystä  alettiin perustaa tammikuun alusta 2005. Tällä
hetkellä yrityksen  perustamispaperit ovat rekisteröitävänä.

Onko tälle yritykselle nimeä?

Yrityksen nimikilpailu pidettiin tammi-helmikuussa
Levänniemessä, jolloin saatiin monta ehdotusta.
Projektin työnimenä yrityksestä käytettiin nimeä  SIMSAT
joka sittemmin valittiin yrityksen nimeksi. Nimi ei tarkoita
mitään ja se valittiin internet hakua varten.

Paljonko osakkaita tässä  yrityksessä on ?
Osuuskunnan minimi jäsenmäärä on lain mukaan kolme,
joka on myös meidän jäsenmäärämme.
 
Miten  kuljetuket?  

Kuten kaikissa  yritksissä myös meillä työnantaiia huolehtii  
työntekiijödensa liikkumisesta työaikana.
       
Kysjäänä juhani leppänenn ja vastjana jaapukirjoittana
Osuuskunta SIMSAKAT  projektipäällikkö/toimtusiohaia
Veikko Simelius. kysely tehty maaliskuussa 2005

Milloin allkoi tämän  yrityksen kehittely?
yritysideaa  olin  kehtellyt jo monta vuotta mutta varsinsesti
yritystä alettiin perustaa tammikuun alusta 2005  tällä
hetkellä yrityken perustmisperit ovat rekiteröitävänä.

onko tälle yrikselle nimeä?

Yrityksen   nimikipailu pidettiin tammi-helmikuussa
Leväniemessä,  jollin saatiin  monta hyvää ehdotusta.
Projektin työni menä yrityksestä käytettii niin nimeä SIMSAKAT
joka sittemmin  valittiin yritysksen  nimeksi . Nimi ei tarkoita

mitään ja se valittiin internet hakua varten ..

Kehitysvammaisia?

Alkujaan yritysä perustettessa tarkoitus oli perustaa
sosiaalinen osuuskunta.Sosiaalisen osuuskunnan statuksen
saamisksi työntekijöstä täytyy  olla yli 30 prosenttia  eli  noin
yksi kolmasosa vammaisa  japittkäaikaistyöttömiä.
projektin edistyessä päätimme kuitenkin että yritys ei
alkuvaiheessa tarvitse virallista  sosiaalisen yrityksen statusta
vaan tulemme toimimaaan sosiaalisen yrityksen tavoin.