Selko-e
Toiminnan ajatus

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

selko-e@selko-e.fi

Anna palautetta!
Saavutettavia verkkopalveluita kaikille

1. Tavoite: Syrjäytymisen ehkäisy

2. Toimintaympäristö: Sähköiset verkkopalvelut

3. Väline tavoitteen saavuttamiseksi: Saavutettavuuden lisääminen

4. Keinot: Koulutus, julkaisutoiminta, yhteistyö

Kehitysvammaisten Tukiliiton Selko-e-projektin (2. hankekausi 2007-2010) tavoitteena on löytää ja kokeilla ratkaisuja sekä malleja, joiden avulla verkottuvaan kansalaisyhteiskuntaan osallistuminen olisi mahdollista kaikille. Myös niille kansalaisille, joilla on hahmottamisen häiriöitä - kuten esimerkiksi kehitysvammaisille, vanhuksille ja maahanmuuttajille.

Saavutettavien kunnallisten ja julkisten verkkopalvelujen luominen helpottaa yleisesti kaikkien niiden ihmisten elämää ja asioiden hoitoa, joille tietoyhteiskunnan vaatimien taitojen omaksuminen on vaikeaa.

Toisen hankekauden teemana on kansalaistoimintaa tietoyhteiskunnassa. Huomiota kiinnitetään erityisesti oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien kanssa elävien ihmisten omiin vaikutamismahdollisuuksiin ja heille saavutettavissa oleviin vaikuttamisen välineisiin.

Selko-e-projektin esite PDF-tiedostona (127 kt)

Taustavoimat:
IKI-instituutti
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Raha-automaattiyhdistys