Selko-e
Arkipäivän tietoturvaa

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

selko-e@selko-e.fi
1. Miksi tieto on arvokasta?

Tietoyhteiskunnasta puhutaan, kun halutaan korostaa tiedon ja osaamisen merkitystä ihmisten elämässä ja yhteiskunnan toiminnassa. Asiat ovat monimutkaisia ja niiden suunnitteluun, tekemiseen ja käyttämiseen tarvitaan paljon tietoa. Tiedosta on tullut arvokasta ja arvokkaista asioita pidetään yleensä huolta. Tiedosta pidetään siis huolta ja sitä suojellaan. Esimerkiksi kännykkä edustaa tietoa, kuten myös kaivurin käyttö. Arvokasta tietoa on myös kaikki sellainen tieto jolla on ainutlaatuisuutensa vuoksi merkitystä käyttäjälle, vaikka ei rahallisesti olisikaan arvokasta.

Mikä on arvokasta tietoa?
Pohdi mikä on arvokasta tietoa. Minkä tietojen häviämisestä tai leviämisestä olisi sinulle harmia.

Esimerkkejä arvokkaista tiedoista
- salasanat ja käyttäjätunnukset
- valokuvat
- terveys/ihmissuhde/talous ja muut yksityiset tiedot
- tilitiedot
- tiedostot ja ohjelmat joita ei ole oikeutta levittää
- tiedostot tai esineet jotka sisältävät paljon tieto tai työtä
- ainutlaatuiset asiat, jotka eivät ole korvattavissa

Pohdi mitkä tiedot ovat muille arvokkaita?Päivitetty kevyesti 30.9.2014