Selko-e
Pathways-projekti

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

selko-e@selko-e.fi

Anna palautetta!
Pathways-projekti 2007-2009

Pathways-projekti tekee aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista saavutettavammaksi kehitysvammaisille ihmisille.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että sinä pystyt opiskelemaan esimerkiksi tavallisessa aikuiskoulutuskeskuksessa,
vaikka sinulla onkin kehitysvamma.

Aikuiskoulutuksessa aikuinen oppii uusia asioita.
Yleensä opit uusia asioita, kun käyt koulussa.
Aiemmin kouluja käytiin vain lapsena ja nuorena.
On kuitenkin tärkeää oppia uusia asioita aikuisena, vaikka ei enää kävisikään koulua.

Myös kehitysvammaisten aikuisten ihmisten on tärkeää oppia uusia asioita.
Maailmassa asiat muuttuvat nopeasti.
Esimerkiksi ennen sinun täytyi itse mennä pankkiin,
jos halusit hoitaa pankkiasioitasi.
Nykyään voit hoitaa pankkiasioitasi Internetin kautta.
Sinun täytyy oppia uusia asioita, jotta voisit oppia käyttämään Internetiä esimerkiksi pankkiasioidesi hoitamiseen.

Maailman nopean muuttumisen takia aikuiskoulutuksen täytyy olla myös kehitysvammaisten ihmisten saavutettavissa.
Näin sinä voit oppia uusia asioita ja pärjätä maailmassa.

Mitä Pathways-projektissa tehdään?
Pathways-projekti kestää kaksi vuotta.
Ensimmäisen vuoden aikana rakennamme Eurooppalaiset selkokielistandardit.

Selkokielitandardit tarkoittavat yhteisesti sovittuja sääntöjä.
Kun kirjoitamme selkokieltä, me seuraamme näitä sääntöjä.
Selkokielistandardit ovat julkaisuja varten.
Julkaisuja ovat esimerkiksi kirjat ja lehdet.
Selkokielistandardit ovat myös elektronista aineistoa varten.
Elektroninen aineisto on esimerkiksi Internet-sivut ja Internetistä ladattavat tiedostot.

Pathways-projekti tekee aikuiskoulutuksesta kaikille ihmisille sopivaa.
Esimerkiksi kehitysvammainen ihminen pystyy osallistumaan kaikille sopivaan koulutukseen aikuiskoulutuskeskuksessa.

Kolme työkalua eli ohjeistoa

Jotta voisimme tehdä aikuiskoulutuksesta kaikille sopivaa, tarvitsemme kolme työkalua.
Nämä kolme työkalua ovat seuraavat:

1. Tarkistuslista, jonka avulla voimme varmistaa, että aikuiskoulutuksen opetusaineisto on selkokielistä.
Rakennamme tämän tarkistuslistan aiemmin tekemämme selkokielistandardin avulla.

2. Suunnitelma, jonka avulla kehitysvammaiset ihmiset osallistuvat selkokielisen tekstin tekemiseen.
Suunnitelma on paperille kirjoitettu teksti.
Se kertoo, miten kehitysvammaiset ihmiset saadaan osallistumaan selkokielisen tekstin tekemiseen.

3. Malli, jonka avulla aikuiskoulutuksen opettajat oppivat tekemään selkokielistä oppimateriaalia.
Kehitämme ohjeet, joiden avulla opettajia koulutetaan tekemään oppimateriaalia ja muuttamaan opetusta.
Kun he tekevät selkokielisiä oppimateriaaleja, pystyvät kehitysvammaisetkin ihmiset osallistumaan aikuiskoulutukseen.

Pathways-projektin osallistujat

Pathways-projektia johtava organisaatio on Inclusion Europe www.inclusion-europe.org
Pathways-projektissa on mukana seuraavat yhdeksän osallistujaa:

Enable Ace www.enable.org.uk, Skotlannista

Me Itse ry www.kvtl.fi/meitse, Suomesta

UNAPEI www.unapei.org, Ranskasta

Nous Aussi, Ranskasta www.nousaussi.org

Inclusion Ireland www.inclusionireland.ie, Irlannista

Das Büro für leichte Sprache www.lebenshilfe-bremen.de/html/content.php?mainID=3&subID=23, Saksasta

FENACERCI www.fenacerci.pt, Portugalista

Atempo www.atempo.at, Itävallasta

VILTIS www.viltis.lt, Liettuasta


Pathways-projektin osallistujia maaliskuussa 2008 Brysselissä Pathways-projektin osallistujia maaliskuussa 2008 Brysselissä.Lisätietoja:
Selko-e-projekti, selko-e@selko-e.fi, (0207) 718 329