Selko-e
Pathways-projekti

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

selko-e@selko-e.fi

Anna palautetta!
Pathways-projekti 2007-2009
Pathways-projekti selkokielellä

Selkokieli on yleiskieltä yksinkertaisempaa kieltä, jonka sisältöä, rakennetta ja sanastoa on muokattu helpommaksi ymmärtää. Selkokielestä hyötyvät muun muassa kehitysvammaiset ihmiset, maahanmuuttajat ja dementikot, eikä sen käytöstä ole haittaa kenellekään.

Me Itse ry ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry edustavat Suomea projektissa, jonka tarkoituksena on muotoilla eurooppalainen selkokielistandardi. Suomen lisäksi projektissa on mukana edustus Itävallasta, Ranskasta, Saksasta, Irlannista, Liettuasta, Portugalista ja Skotlannista. Monikansallisiin yhteistyötapaamisiin jokainen toimija lähettää yhden työntekijä-edustajan ja yhden kehitysvammaisen aktivistin (self-advocate).
Pathways projektiin osallistuvat järjestöt

Pathways-projektin osallistujia maaliskuussa 2008 Brysselissä Pathways-projektin osallistujia maaliskuussa 2008 Brysselissä.


Euroopan unionin rahoittaman projektin nimi on Pathways to Adult Education for Intellectually Disabled People. Sitä koordinoi Inclusion Europe www.inclusion-europe.org, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheittensä oikeuksien ja etujen puolestapuhujana koko Euroopassa. Vuonna 2007 alkanut projekti päättyy heinäkuussa 2009.

Projektin yleisenä päämääränä on parantaa elinikäisen oppimisen ohjelmien saavutettavuutta projektiin osallistuvissa maissa ja koko Euroopassa. Käytännössä projektissa kehitetään selkokielistandardeja auttamaan kehitysvammaisten aikuisten koulutuksen toteuttamisessa. Pyrkimyksenä on tehdä koulutuksesta, e-oppimisesta ja oppimateriaaleista paremmin saavutettavia.

Projektissa rakennettava selkokielistandardi jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa koskee selkokielen kirjoittamista, kuvien ja symbolien käyttöä sekä taittamista yleensä ja painotuotteissa. Toinen osa koskee selkokielen sekä selkokuvien ja -symbolien käyttöä Internetsivuilla ja elektronisissa dokumenteissa.

Parhaillaan projektissa työstetään ensimmäistä osaa ja aletaan työstää toista osaa. Valmis selkokielistandardi ja sen pohjalta rakennettu tarkistuslista esitellään Europe in Action 2009 konferenssissa kesäkuussa Tampereella. Sen jälkeen sekä selkokielistandardi että tarkistuslista ovat ladattavissa Inclusion Europen ja Selko-e-projektin www.selko-e.fi/selko Internet-sivuilta.

Lisätietoja:
Selko-e-projekti, selko-e@selko-e.fi, (0207) 718 329