Selko-e
Sisällöllinen saavutettavuus

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

Lähetä sähköpostia

Anna palautetta

Kieli ja kulttuuri

Ryhmien kulttuuri
- käyttäjäryhmiä erilaisia
- tuleeko maatalousyhteiskunnasta, mistä maasta, ikäryhmästä
- kirjallinen kulttuuri, lukemisen kulttuuri

Verkkokieli vs. selko-kieli
- parhaimmillaan verkkokieli on selkokieltä, lyhyttä, ytimekästä ja selkeää
- selkokieltä, sanan tarkemmassa merkityksessä, on hyvä käyttää oppaissa ja ohjeissa jotka on suunnattu kaikille käyttäjille, ja jotka säilyvät muuttumattomina pitkään
- selkeä peruskieli on useimmiten sopivaa verkkokieltä muihin julkaisuihin, tuttua ja turvallista.

Abstraktiot, vertaukset ja selitykset
- yleensä kannattaa välttää, mutta mikäli käytetään, täytyy selittää. Koska verkko-ilmaisussa on aina liian vähän tilaa, kannattaa suosia suorasanaista ilmaisua.

Sivistyssanat, teknokieli ja lyhenteet
- yleensä kannattaa välttää, mutta mikäli yleisesti käytetty, kannattaa käyttää (DVD, TV).
- käytännönläheisyys, kieli on suunnattava pääasialliselle käyttäjäryhmälle

Kuvitus
- kuvien sisällön miettiminen (esim. www.erityisryhmille.fi)
- kuuluu sisältöön
- selitys mikäli tarpeen
- koko mietintään
- kuvan voima
- alt-teksti
Alt-teksti kertoo kuvan sisällön, mikäli käyttäjä ei pysty katselemaan kuvaa. Toisin sanoen alt-tekstistä hyötyvät näkövammaisten käyttäjien lisäksi mobiililaitteiden käyttäjät, joilla ei ole aina mahdollista katsella sivujen graafisia elementtejä.

Longdesc -tagin käyttö
Selko-e:n logod

Lisäinformaatiota kuvasta voidaan antaa erillisessä dokumentissa. Ankkureilla voidaan useampia asioita liittää samaan tukidokumenttiin. Tapa on kuitenkin raskas ja sitä käytetään varsin vähän. Longdesc-tagi auttaa ensisijaisesti näkövammaisia käyttäjiä, koska kuvanlukija osaa hakea lisäinformaation toisesta dokumentista. Jotkut ohjeet suosittelevat pienen D-kirjaimen lisäämistä, jotta muutkin kuin ruudunlukijoita omistavat ihmiset voisivat hyötyä lisätiedoista. D-linkki on kuitenkin hyvin harvinainen, eivätkä käyttäjät tunnista sitä. Pitäisikö Suomessa käyttää L-linkkiä?

Alapuolella tuon longdesc-tagin käyttö-esimerkki.

<img src="/kuvat/selkoe_iso.gif"
alt="Selko-e logo" longdesc="logo_selkoe.html">