Selko-e
Sisällöllinen saavutettavuus

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

Lähetä sähköpostia

Anna palautetta

Sisällöllinen saavutettavuus

- miksi saavutettavaa?
- mikä on saavutettavaa?

Mitä eroa on saavutettavuudella ja esteettömyydellä?
- kaksi samansisältöistä sanaa
- ihmiset käyttävät sanoja halutessaan korostaa jotakin!
- esteetön = konkreettinen, negatiivinen,aistien avulla havaittava
- saavutettava = abstrakti, positiivinen, tavoite, ymmärtämisen kautta havaittava
- saavutettavuus on jokaiselle hyvin yksilöllinen asia (esim. heikkoköinen professori ja haukankatseinen aboriginaali.)

Saavutettavuuden määritelmiä löytyy useita
- mitä haluamme korostaa
- Kuten muutkin saavutettavuutta käsittelevät tekstit. Myös tämä, Sisällöllinen saavutettavuus -aineisto pitää sisällään, mielipiteitä, ohjeita, sääntöjä ja ideoita, ei jumalan sanaa. Jos perustellusti joku asia täytyy tehdä toisin, niin silloin se kannattaa. Tärkeintä on harkita, ja tiedostaa ne valinnat, mitä seurauksia siitä voi olla saavutettavuudelle. Maalaisjärki kunniaan.

Saavutettavuuden määritelmä Selko-e:n toiminnassa
- Hyvä saavutettavuus on sitä kun palvelua käyttäessään ei edes huomaa käyttävänsä sitä.
- Palvelu ei ole saavutettava, mikäli sitä ei pysty käyttämään, eikä sen sisältöä ymmärtämään.

Saavutettavuus on kokonaisvaltainen juttu.
Jotta saavutettavuuden kokonaisvaltaisuus tulisi huomioitua. Käsitettä voidaan pilkkoa eri osa-alueisiin monilla eri tavoilla. Usein aihetta lähestytään suurinpiirtein seuraavan tyyppisellä jaottelulla.
- fyysinen saavutettavuus
- sosiaalinen saavutettavuus
- mentaalinen saavutettavuus
- organisatorinen saavutettavuus
- taloudellinen saavutettavuus
- virtuaalinen saavutettavuus
- psyykkinen saavutettavuus
- teknologinen saavutettavuus

Saavutettavuuden tasot tai ehdot- yksi tapa nähdä saavutettavuus
Itse olen jakanut saavutettavuuden tasoihin (tai ehtoihin) joiden pitää käyttäjäkohtaisesti täyttyä, jotta voitaisiin puhua saavutettavasta palvelusta (tai ilmiöstä).
1. Esteettömyys
- kykenee pääsemään palveluihin käsiksi
2. Fyysinen saavutettavuus
- pystyy käyttämään vaadittuja teknologioita
3. Sisällöllinen saavutettavuus
- ymmärtää ja pystyy hyödyntämään palvelun sisältöjä

- > Kaikkien saavutettavuuden osa-alueiden tulee olla kunnossa, jotta palvelu olisi saavutettava.
Lisää saavutettavuudesta Saavutettavuus on osallisuutta (pdf) ja Sisällön ja rakenteen saavutettavuus (pdf)

Ymmärtämisen ja oppimisen ongelma
- on kaikilla, uudessa käyttöliittymässä, ennen kuin opitaan
- yleinen määritelmä

Tietoyhteiskunnan kansalaisuus
- verkon alkuperäinen idea -verkko kuuluu kaikille, jos sitä vain pystyy käyttämään