Selko-e
Kaikille hyvä 1 - lukemista

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

selko-e@selko-e.fi
Kirjoja verkkojulkaisusta:
Hatva, Anja: Verkkografiikka
Nielsen, Jakob & Tahir, Marie: Kotisivun suunnittelu
Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen, Vastamäki: Käytettävyyden psykologia
Parkkinen, Jarmo: Hyvään verkkopalveluun!

Kirjoja kielestä:
Itkonen, Markus: Typografian käsikirja
Itkonen, Terho: Uusi kieliopas
Sainio, Ari (toim.): Selkoa selkokielestä
Virtanen, Hannu (toim.): Selko-opas

Julkaisuja verkossa:
Mielonen, Samu, Hintikka, Kari A.: Web-palveluiden käytettävyys ja tuotanto www2.uiah.fi/mediastudio/survey4

Korpela, Jukka K: WWW-sivut jokaiselle sopiviksi
www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/13104/file/esteettomyysopas.pdf

Julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö
www.laatuaverkkoon.fi/laatuaverkkoon/laatukriteerit/linkit/julkistenverkkop.pdf

Pakarinen, Mikko: Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta
www.sitra.fi/Julkaisut/raportti36.pdf

Kohti esteetöntä viestintää: Toimenpideohjelma
www.mintc.fi/oliver/upl400-OS%201_2005.pdf

JHS 129 Julkishallinnon WWW -sivuston suunnittelun ohjeet
www.jhs-suositukset.fi/intermin/hankkeet/jhs/home.nsf/files/JHS129/$file/JHS129.pdf

W3C Suomen toimisto
www.w3c.tut.fi
W3C:n Web Content Accessibility Guidelines 1.0 eli Verkkosisällön saavutettavuusohjeet suomennettuina www.intermin.fi/intermin/hankkeet/juhta/home.nsf/pages/06D2E977451D62FFC2256C1300392172?Opendocument

Suomen Design for All -verkosto
www.stakes.fi/dfa-suomi

Jakob Nielsenin verkkosivusto
www.useit.com