Selko-e
Selko-e:n Linux-projekti

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

selko-e@selko-e.fi

Anna palautetta!
Selko-e:n linuxprojekti
Selko-e-projekti edistää saavutettavuutta. Yksi tärkeimmistä saavutettavuuden osa-alueista on taloudellinen saavutettavuus. Selko-e testaa linuxin käyttökelpoisuutta yhdessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Kuvassa Linux-konetta asennetaan käyttöön Tommilla. Tommi Vallille asennetaan käyttöön ensimmäistä Linux-projektin testikonetta.Linux-projektin tavoitteet:
1. Testata Linuxin käyttökelpoisuutta kehitysvammaisten ihmisten käytössä. Testaus suoritetaan kehitysvammaisten ihmisten taloudellisten toimintaedellytysten puitteissa.
2. Luoda ohjeistus/malli miten ihmisille voi antaa käyttöön Linuxilla varustetun vanhan koneen.
3. Miettiä ja selvittää mitä tukitoimia mahdollisesti tarvitaan.

Ubuntu-linux
Linux-käyttöjärjestelmiä on saatavina monina eri jakeluina. Varsinaisen Linux-käyttöjärjestelmän lisäksi jakeluun on liitetty mukaan valikoima muita ohjelmia. Eri Linux-jakeluiden toimittajat kokoavat näitä jakeluita eri tarkoituksiin.

Päädyimme käyttämään projektissa Ubuntu-linux-jakelua, joka on yksi suosituimmista jakeluista, ja jossa on kiinnitetty huomiota sekä asennuksen että käyttöönoton helppouteen.

Kuvassa Tommi käyttää Linux-tietokonetta.
Turkulainen Tommi Valli on käyttänyt Ubuntu linuxia maaliskuun lopusta lähtien.