Selko-e
8. Saavutettavuus, mitä se olikaan?

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

Lähetä sähköpostia

Anna palautetta!
8. Saavutettavuus, mitä se olikaan?

Saavutettavuus (accessibility) on yksinkertainen asia. Saavutettavuuden ollessa hyvä, palveluita on helppo käyttää ja sisällöt ovat ymmärrettäviä kaikille käyttäjille. Saavutettavuuden ollessa hyvä, siihen ei kiinnitä edes huomiota.
Saavutettavuus voidaan määritellä monella tavalla, mutta tärkeää on muistaa ilmiön laajuus, kokonaisvaltaisuus ja käyttäjäkohtainen yksilöllisyys. Henkinen, taloudellinen, fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus saavutettavuudessa ilmenevät jokaisella käyttäjällä (ts. ihmisellä) erilaisina yhdistelminä.
Määritelmissä on vaara, että keskitytään saavutettavuuden yhteen osa-alueeseen, esimerkiksi esteettömyyteen ja unohdetaan sisällöllinen saavutettavuus.

Saavutettavuus asiaa voidaan lähestyä tasoina, joiden kaikkien täytyy toteutua, jotta palvelu tai asia olisi saavutettava. Lisäksi on muistettava että määritelmän eri kerrosten vaikutus lopulliseen saavutettavuuden toteutumiseen vaihtelee siis yksilökohtaisesti.

Saavutettavuuden tasot
- yksi tapa nähdä saavutettavuus

1. Esteettömyys
- kykenee pääsemään palveluihin käsiksi

2. Fyysinen saavutettavuus
- pystyy käyttämään vaadittuja teknologioita

3. Sisällöllinen saavutettavuus
- ymmärtää ja pystyy hyödyntämään palvelun sisältöjä

Saavutettavuuden idea on Internetissäkin yksinkertainen: mahdollistaa sivujen selaaminen ja niiden sisällön ymmärtäminen jokaiselle ihmiselle. Tämä tarkoittaa, että sivut ovat selattavissa, käyttipä sitten tekstipohjaista selainta tai kannettavaa laitetta, oli palveluita käyttävä ihminen sokea tai näkövammainen tai muuten oppimisen tai ymmärtämisen ongelmista kärsivä. Internetin tulee olla avoin kaikille ja tässä asetetuilla standardeilla on tärkeä tehtävä. Standardeilla määritellään suuntaviivoja, miten palveluita tulee toteuttaa, jotta ne ovat käyttökelpoisia mahdollisimman monille ihmisille. Standardit ovat vain yksi elementti saavutettavuuden kannalta. Tärkeintä ottaa huomioon se, että käyttäjät ovat erilaisia, eivätkä hallitse asioita yhtä hyvin kuin sivujen tekijät.

Saavutettavuus on edunvalvontaa
Saavutettavuuden edistäminen on eräs järjestötoiminnan perustehtävistä. Tietojen ja palveluiden ollessa helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä tästä hyötyvät eniten juuri ymmärtämisen ja oppimisen ongelmista kärsivät ihmiset. Juuri ne ihmiset, joiden elämänlaadun parantamista varten järjestömme on perustettu.

Lisää pohdintaa järjestötoiminnasta ja saavutettavuudesta löytyy osoitteestawww.selko-e.fi/oppaat/tv7_03pk.html.