Selko-e
1. Miksi tietotekniikkaa?

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

Lähetä sähköpostia

Anna palautetta!
1. Miksi tietotekniikkaa?

Helppoa ja tehokasta
Tietotekniikan ja Internetin käyttö on helppoa ja vaivatonta moniin muihin asioihin verrattuna. Yhdistysten viestintä hoituu monesti halvemmin, nopeammin ja tehokkaammin tietotekniikan avulla.

- Ajan puute ja ajan siirto, resurssien vähyys (aika, raha, välineet).
Resurssit, yhteiskunnan epäyhtenäistyminen
Tietotekniikka mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan/edunvalvonnan siirtämistä siihen hetkeen, jolloin se sopii ihmisten omaan arkeen. Epätyypilliset työsuhteet ja vapaa-ajan aktiviteetit ovat lisääntyneet. Ihmiset haluaisivat osallistua järjestötyöhön, mutta heidän aikataulunsa eivät sovellu tavanomaisiin toiminnan muotoihin, esimerkiksi säännöllisiin kokouksiin.

Saavutettavaa
Internetissä tiedot ovat jatkuvasti ja yhtä aikaa käyttäjien saatavilla, huolimatta siitä missä käyttäjät asuvat, kuinka hyvin tai huonosti he liikkuvat, tai onko yhdistyksellä varaa monistaa ja postittaa kirjeitä tai jäsenillä varaa/mahdollisuuksia soitella toisilleen. Tieto on Internetissä myös muiden kuin jäsenten saavutettavissa, mikäli niin halutaan. Opiskelijat, työntekijät ja muut kiinnostuneet voivat helposti tutustua yhdistyksen toimintaan. Kun tieto on kerran laitettu saataville sähköisessä muodossa, se on vähemmän altis muuttumaan inhimillisten erehdysten (paperit hukkuvat, väärin muistaminen) tai tahalliselta viestin /tiedon sisällön uudelleen tulkinnalta.

- Tarpeen mukaan, ei ylimitoitusta, ylläpidon ennakointi
Käyttötarkoitukset ja tehtävät
Aina ennen kuin yhdistys aloittaa käyttämään viestinnässään sähköisiä sovellutuksia kuten kotisivuja ja sähköpostia, tulisi asiaa miettiä ja tehdä päätös miten asia hoidetaan, ja sopia ainakin alustavat pelisäännöt. Kannattaa miettiä mitä halutaan tehdä ja miten, ja myöskin mitä ei haluta. Jos yhdistyksellä ei ole tarpeita sähköisen viestinnän käyttämiseen, kannattaa harkita koko asiaa uudelleen.

- Olemassa olevien välineiden käyttö
Laitteet - hankinta, käyttö ja suhteellisuuden taju
Järjestön viestintää suunniteltaessa kannattaa miettiä alkuun sitä, miten viestintä toteutetaan ilman lisäkustannuksia tai mahdollisimman pienin kustannuksin. Järkevää on ensisijaisesti olemassa olevien laitteiden ja ohjelmistojen hyödyntäminen. Suomi on maailman tietokoneistetuimpia maita. Suurella osalla suomalaisista on mahdollisuus käyttää tietokonetta joko kotona tai työpaikalla. Uudet laitteet ovat kuitenkin kalliita ja mikäli niiden käyttö jää vähäiseksi, niin myös niihin sijoitetun pääoman tuottoaste jää näin ollen vähäiseksi. Kirjoituskoneeksi kelpaavia käytettyjä tietokonekokoonpanoja saa alle 100 euron tai lahjoituksena jopa ilmaiseksi. Uutta tietokonetta ei kannata yhdistykselle hankkia, jollei yhdistyksellä ole palkattuja työntekijöitä tai konetta ei käytetä jatkuvasti koulutustarkoituksiin. Ylläpito ja käyttö maksavat, ei niinkään hankinta.

Maksaa
-tulostuspaperi
-muste
-sähkö
-pääoma
-säilytystila
-huolto
-Internet-yhteys
-tuki ja ylläpitopalvelut
-ulkoinen työ (esim. kotisivujen päivitys)

Ei maksa välttämättä
-ohjelmat
-laitteet
-kotisivu ja sähköpostipalvelut

Tietoturva ja vastuu
Käsiteltäessä ihmisiin liittyviä asioita täytyy kiinnittää huomiota tietoturvaan sekä ihmisten yksityisyyden suojaan. Lisätietoja tietoturvaan liittyvistä asioista löydät Selko-e:n Arkipäivän tietoturvaa osiosta. www.selko-e.fi/tietoturva