Selko-e
4. Kotisivut

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

Lähetä sähköpostia

Anna palautetta!
4. Kotisivut

Ennen kuin yhdistys alkaa tehdä ja ylläpitämään kotisivuja, pitää miettiä etukäteen seuraavia asioita.
1. Miksi? - Miksi kotisivut.
2. Mitä? - Mitä halutaan kertoa.
3. Kenelle? - Kenelle sivut suunnataan.
4. Kuka? - Kuka tekee, päivittää ja varmuuskopioi.
5. Missä? - Missä kotisivut julkaistaan.
6. Miten? - Millä tavoin sivut tehdään, miten asiat esitetään.

Ilmainen kotisivutila
Ilmaista kotisivutilaa ei oikeastaan ole olemassa. Näiden ns. ilmaisten palveluiden toiminta rahoitetaan usein mainostuloilla, tai ilmaisen kotisivutilan tarkoituksena on houkutella asiakkaita saman palveluntarjoajan maksullisten kotisivupalveluiden käyttäjiksi. Mainosrahoitteisten palveluiden kiusana ovat pakolliset, sivuille sijoitettavat mainokset, kuten esimerkissä www.geocities.com/veijon. Toisaalta mainoksista palvelu saa tuloja, joilla se pystyy ylläpitämään ilmaista kotisivutilaa. Ilman rahoitusta sivutila voi kadota hyvin nopeasti. Ilmaisten kotisivupalveluiden tila ja ominaisuudet ovat usein rajoitetumpia kuin maksullisten palvelujen.

Kotisivut toisen palvelun ohessa
Kunnat ja oppilaitokset (korkeakoulut) tarjoavat usein kotisivutilaa yleishyödyllisten toimijoiden tai työntekijöidensä/opiskelijoidensa käyttöön. Tällaisten palveluiden etuna on yleensä tarvittavien oheispalveluiden hyvä ylläpito, varmuuskopiointi, palvelinohjelmistot ja laitteet. Kotisivu tila ei useinkaan maksa mitään, mutta eduksi on tietenkin että yhteydet sivutilapalvelun järjestävään organisaatioon ovat kunnossa (esimerkiksi kyseenomaisen palvelun tarjoajan palveluksessa työskentelevän jäsenen muodossa).

Koteihin tilattuihin laajakaista-liittymiin kuuluu yleensä 20-50 megatavua kotisivutilaa. Yhdistykselle tehtävät sivut saa hyvin mahtumaan tällaiseen tilaan. Ongelmaksi voi muodostua sivujen päivitys, jos sivutila liittyy kiinteästi yksityishenkilölle kuuluvaan palveluun ja halutaan että monet ihmiset voivat päivittää sivuja.

Ilmaista kotisivutilaa:
Ilmaista kotisivutilaa on harvemmin tarjolla suomenkielisissä palveluissa. Tällä hetkellä (10.3.09) sivutilaa ilmaiseksi tarjoavia suomalaisia palveluita ovat mm.:
www.suntuubi.com - Suntuubi 40 megatavua, palveluntarjoajan mainokset näkyvät sivulla.
www.wippies.com - Wippies 500 megatavua.

Alla on listattu muutamia englanninkielisiä palveluita. Internetistä löytyy lisää ilmaisia kotisivu-palveluita.
geocities.yahoo.com
www.bravenet.com
www.dhost.info

Huom. Lehtien tilaajat (esim. Mikrobitin ja Kotimikron) ovat usein oikeutettuja ilmaiseen kotisivutilaan.

Halpaa kotisivu/domain tilaa (esimerkkejä):
www.planeetta.net
www.ammuu.com
www.edullinenwebhotelli.com

Kotisivueditori
Kotisivueditorilla tarkoitetaan ohjelmaa, jolla kirjoitetaan Internet-sivuja. Tekniikkaa jolla Internet-sivut on yleisimmin toteutettu, kutsutaan HTML-kieleksi. HTML-sivunkuvauskieltä on helppo oppia kirjoittamaan, tavallisten kotisivujen tekemisessä tätäkään ei tarvitse tehdä, vaan voit valita kotisivu-editorin, joka kirjoittaa koodin puolestasi.
Jos haluat, että editori kirjoittaa sivuilla tarvittavan koodin puolestasi, sinun täytyy valita sellainen editori, joka kirjoittaa tätä HTML-kieltä oikein. Teknisesti oikeaoppisten HTML-sivujen merkitys on suurin ihmisille, jotka käyttävät jotain tavallisuudesta poikkeavaa apuvälinettä, kuten ohjelmaa tai laitetta sivujen selaamiseen. Oikeaoppisesti kirjoitetut sivut toimivat myös kaikissa selaimissa ja järjestelmissä parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Standardien mukainen, suomenkielinen ja ilmainen kotisivueditori on esimerkiksi NVU joka löytyy osoitteesta www.mozilla.fi

Julkaisujärjestelmä
Jos kotisivuja on tarkoitus päivittää monen ihmisen voimin, kannattaa harkita julkaisujärjestelmän käyttöönottoa. Julkaisujärjestelmän etuna on se, että verkkojulkaisemista vähän tuntevat ylläpitäjät voivat päivittää sivujen sisältöjä suhteellisen helposti. Julkaisujärjestelmän suurin haitta on käyttöönoton ja ylläpidon raskaus; Julkaisujärjestelmän opiskeluun ja ylläpitoon ei kannata uhrata enempää resursseja kuin itse sivuille tuleviin sisältöihin. Julkaisujärjestelmän käyttöönotto edellyttää kotisivutilalta mahdollisuutta käyttää tietokantoja.

Suomessa suosittuja ilmaisia, julkaisujärjestelminä käytettyjä ohjelmistoja ovat Joomla ja Wordpress. Näistä Joomla on laajempi, aito julkaisujärjestelmä ja Wordpress kevyempi, alkujaan blogien tuottamiseen tarkoitettu ohjelmisto. Lisää julkaisujärjestelmiä löydät esimerkiksi englanninkielisestä Wikipediasta

FTP eli tiedonsiirto-ohjelma
FTP-ohjelmalla siirrät tekemäsi html-tiedostot ja muun tekemäsi materiaalin palvelimelle, josta ne näkyvät Internetissä.
Yleisesti käytetty, mutta nyt jo hieman vanhentunut ilmainen FTP-ohjelma on WS_FTP95, jolla nämäkin sivut on palvelimelle siirretty. Ohjelman voit kopioida vaikka tästä ja tallentaa haluamaasi kansioon. Uudempi suomenkielinen FTP-ohjelma on esimerkiksi AtomFTP, jonka voit myös kopioida tästä ja asentaa koneellesi.

Uusimman, monipuolisimman ja ilmaisen suomenkielisen vaihtoehdon tarjoaa Filezilla, joka monipuolisuutensa vuoksi on myös hieman haastavampi käyttää. Siirtääksesi kotisivut Internetiin tarvitset siis käyttäjätunnuksen ja salasanan sivutilaa tarjoavaan palveluun sekä FTP-ohjelman.

Varmuuskopiointi
Samalla kun siirrät sivut Internetiin, täytyy sinun huolehtia myös sivujen varmuuskopioinnista. Varsinkin ilmaiset palvelut eivät aina varmista kotisivuja ja mikäli tällainen palvelu äkkiä lopettaa toimintansa, ei ole olemassa kopioita sivujen tiedostoista jotka voisi siirtää uuden palveluntarjoajan palvelimelle.

Validaattori
Validaattorit tarkistavat, onko sivujesi HTML-kieli (eli HTML-koodi) kirjoitettu oikein. Vaikka sivut näkyisivät hyvin omalla koneellasi, tämä ei riitä takaamaan sivujen toimivuutta toisilla koneilla ja ohjelmistoilla. Validaattori voi olla joko ohjelma tai Internet-palvelu.
Suosituimpia validaattori-palveluita on Internet-sivujen standardointia ohjaavan W3C:n validaattori validator.w3.org.
Huom. Validaattori tarkistaa vain sivuilla käytetyn HTML-kielen oikeellisuuden. Validaattori ei siis tee sivuista esteettömiä tai saavutettavia, se vain varmistaa että ne ovat oikein kirjoitettuja.

Oppaita ja ohjeita kotisivujen tekijöille:
Löytyy esimerkiksi Makupalat-palvelun linkkilistasta sekä Sivut.web -palvelusta.


Sisältö, pakolliset:
Sivuilla tulee olla ainakin seuraavat asiat selkeästi esillä:
-yhdistyksen oikea ja koko nimi eli nimen virallinen kirjoitusasu
-yhteystiedot
-sivujen ylläpitäjän osoite
-logo (jos sellainen on)

Sisältö, vapaaehtoiset:
Kiinnostavia ja tärkeitä palveluita käyttäjille:
(Yhteystietojen lisäksi nämä ovat varsinaista sisältöä, minkä vuoksi ihmiset haluavat sivuja käyttää.)
-ajankohtaista /tulevat tapahtumat
-oppaat ja ohjeet
-linkit
-säännöt
-ota yhteyttä /palaute
-keskustelu
-vieraskirja
Huom. Ei liikaa kilkuttimia, tarpeettomia sisältöjä tai rönsyilyjä.

Sivujen päivitys ja ylläpito
Kerran tehtyjä sivuja ei voi jättää ilman ylläpitoa. Toimenpidettä jossa sivuille joko lisätään uutta tai muutetaan jo olemassa olevaa vanhaa tietoa, kutsutaan päivittämiseksi. Yhteystiedot sekä yhdistyksessä toimivat ihmiset vaihtuvat usein. Vanhentuneita tietoja sisältävä päivittämätön kotisivu toimii huonona käyntikorttina yhdistyksestä ja tämän edustamasta asiasta. Sivujen tekemisestä ja päivittämisestä vastaavaa ihmistä ei saa jättää yksin; Ylläpidossa ja asioiden esille laittamisessa on yllättävän paljon tekemistä. Asiat eivät itsestään ilmesty kotisivulle, vaan esille laittamiseen liittyy paljon päätöksiä ja valintoja. (Mistä kirjoitetaan ja miten) Sivuille laitettava materiaali tulee toimittaa ylläpitäjälle mahdollisimman valmiina, jotta hänen ei enää tarvitse pähkäillä puuttuvien yhteystietojen tai väärinkirjoitettujen nimien kanssa.

Internetissä tieto ja ennen kaikkea Internet-osoitteet muuttuvat koko ajan. Linkit häviävät tai muuttuvat. Hyvän apuvälineen linkkien toimimiseen tarjoaa W3C:n Link Checker validator.w3.org/checklink, jolla voit kerralla tarkistaa kaikkien sivustosi linkkien toiminnan.

Sivujen päivityksestä päätettäessä kannattaa miettiä myös suuntaviivoja siihen, mitä materiaalia voi käyttää ja mistä pitää sopia. Käytetäänkö tunnistettavia ihmisten kuvia, kuka hoitaa lupien kysymisen kuvien käyttöön, kuka käsittelee kuvia jne. Etukäteen kannattaa myös miettiä sitä, kenen kirjoituksia sivuilla julkaistaan, ja millä perusteilla.

Esimerkkisivut:
Mallisivu on toteutettu GeoCitiesin ilmaiseen ts. mainosrahoitteiseen palveluun. Esimerkkisivut on toteutettu yksinkertaisesti, eikä vastaavien sivujen itse tekeminen vaadi verkko-ohjelmointitaitoja.
Mallisivu www.geocities.com/veijon Yahoo GeoCities -palvelussa
Sama sivu www.selko-e.fi/jarjesto/malli Selko-e:n sivuilla (Palaute-lomake ja laskuri eivät toimi Selko-e.fi:ssä olevissa esimerkkisivuissa)
Kannattaa verrata mainosten vaikutusta kokonaisuuteen, ja miettiä miten paljon ne häiritsevät.