Selko-e
5. Keskustelupalsta

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

Lähetä sähköpostia

Anna palautetta!
5. Keskustelupalsta

Ihmisille on ominaista keskustella toistensa kanssa. Keskustelua voidaan käydä kasvokkain, kirjeitse, sähköpostilla ja keskustelupalstoilla sekä lukemattomilla muilla tavoilla. Toisille kasvokkain puhuminen on ainoa oikea keskustelun muoto, toisille taas kirjoittaminen on helpompaa. Keskustelupalstan käyttöönotto mahdollistaa keskustelun käymisen usean eri ihmisen kesken jotka ovat eri paikoissa ja koneella eri aikoina.

Toteutus
Keskustelupalsta toteutetaan Internet-palvelimelle asennettavalla ohjelmistolla, kuten esimerkiksi Phpbb tai VBulletin. Palvelimella täytyy olla myös tietokantaohjelmisto, jonne käyttäjien tiedot ja viestit tallennetaan. Tavallisilla kotisivuilla ei yleensä ole näitä ominaisuuksia käytössä, vaan ne täytyy hankkia erikseen. Ohjelmat itsessään ovat ilmaisia, mutta niiden edellyttämät ominaisuudet kotisivuilta eivät. Toinen vaihtoehto on käyttää Ilmaisia palveluita, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan keskustelupalstoja. Palvelut rahoittavat toimintansa mainoksilla, eikä käyttäjällä ole mahdollisuuksia vaikuttaa sivuilla näkyviin mainoksiin.

Käyttötavat
Keskustelupalstaa voi käyttää monella tavalla. Keskustelufoorumin lisäksi sitä voi käyttää ilmoitustauluna, jonne jäsenet, joilla ei ole yhdistyksen sivujen ylläpito-oikeuksia voivat lähettää ajankohtaisia asioita, linkkejä ja kuvia. Tärkein foorumin käyttömuoto tietenkin on käyttää sitä paikkana avoimelle keskustelulle, huomioille ja ideoinnille. (Esimerkiksi keskusteluissa yhdistyksen hallitus voi kysellä jäsenten mielipiteitä valmistellessaan päätöksiä.) Keskustelupalstalla voidaan järjestää äänestyksiä, ja mahdollisesti löytää uusia toimijoita järjestötoimintaan. Keskustelupalsta mahdollistaa myös epätavallisista työajoista ja liikkumisen tai puheentuottamisen ongelmista kärsivien ihmisten osallistumisen ainakin järjestössä tapahtuvaan keskusteluun.

Tarpeet: Milloin keskustelupalsta on järkevä?
Keskustelupalsta on järkevä aina silloin kun sitä käytetään aktiivisesti, ja käyttäjät tietävät useimmiten löytävänsä sieltä jotain uutta tai saavansa kommentteja puheenvuoroihinsa siedettävässä ajassa. Jos palstalla ei kuukausiin tapahdu mitään, sen käyttökelpoisuus on kyseenalaista. Palstan aktiivisuus ja sitä kautta toimivuus on kiinni sekä käyttäjistä että ylläpitäjistä. Mikäli käyttäjät eivät koe palstaa tarpeelliseksi, he eivät sitä myöskään käytä. Koska suurin osa käyttäjistä tyytyy lukemaan toisten kirjoittamia viestejä, on ylläpitäjän/ylläpitäjien velvollisuus aktivoida palstan toimintaa joko kirjoittamalla itse tai kehittämällä sisältöä esimerkiksi juuri noiden äänestysten avulla. Lukijatkin kaikkoavat palstalta jolla ei tapahdu mitään.

Jotta palstan toimintaedellytykset olisivat kunnossa, täytyy käyttäjämäärän olla riittävä keskustelun synnyttämiseksi. Hyvin pienen yhdistyksen tai yhteisön ei kannata palstaa rakentaa, koska viestintä voidaan todennäköisesti hoitaa tehokkaammin muilla keinoin. Tarvittava käyttäjämäärä elinvoimaisen keskustelupalstan pyörittämiseksi voidaan löytää esimerkiksi alueellisen tai valtakunnallisen yhteistoiminnan tasolta.

Ylläpito
Keskustelupalstan ylläpito on välttämätöntä. Ylläpitäjiä kutsutaan moderaattoreiksi ja he seuraavat palstan toimintaa sekä poistavat asiattomat viestit ja häiriköijät. Ylläpidon tulee olla säännöllistä ja usein tapahtuvaa, joten onkin hyvä jos moderaattoreita on useita. Valvonnan lisäksi ylläpitäjien tehtävä on aktivoida keskustelua.

Ilmainen keskustelupalsta:
www.phpbbplanet.com
Tämän hetken suosituin keskustelupalsta-ohjelmisto on Phpbb. Ilmaisessa Phpplanet-palvelussa käytetään Phpbb-ohjelmaa (www.phpbb.com). Phpplanet rahoittaa toimintansa mainoksilla, jotka näkyvät jokaisella sivulla. Samaa Phpbb-ohjelmaa voi käyttää omilla sivuillaan, mikäli se on teknisesti mahdollista. Php-ohjelmassa on myös mahdollisuus käyttää sitä suomeksi. Ilmaisia keskustelupalstoja löytyy Internetistä useita muitakin.

Esimerkkipalstat - ilmainen ja maksullinen
Esimerkkipalsta www.phpbbplanet.com palvelussa löytyy täältä. Samalla kun poikkeat palstalla, mieti kuinka häiritseviä tai häiritsemättömiä ovat sivuilla esiintyvät mainokset.
Selko-e käyttää omassa palvelussaan samaa PhpBB-ohjelmistoa, mutta ilman mainoksia.