Selko-e
8. Kokousten ja aikataulujen sopiminen

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

Lähetä sähköpostia

Anna palautetta!
8. Kokousten ja aikataulujen sopiminen

Vapaaehtoisuuteen perustuvassa järjestötoiminnassa yhteisen ajan löytäminen toimintojen suorittamiseen ja kokousten pitämiseen on vielä vaikeampaa kuin työelämässä. Jokaisella toimijalla kun on omat töihin ja opiskeluun liittyvät menonsa. Tämän takia aikataulujen sopimista helpottamaan on kehitetty monia ilmaisia palveluita.

Aikataulupalvelussa jokainen ryhmän jäsen merkitsee hänelle sopivat toiminta-ajat, joista sitten valitaan kaikille mahdollisimman hyvin sopiva aika. Näin vältytään rasittavalta sähköpostipyöritykseltä ja aikataulullisista epävarmuustekijöistä, kun kaikki voivat rauhassa tarkistaa menonsa. Myös tasa-arvon kannalta aikataulupalvelut ovat hyviä. Jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus tuoda esille itselleen sopivat ajankohdat, eivätkä esille pääse vain ryhmän äänekkäimmät.

Ilmaisia aikataulujen sopimispalveluita:
www.doodle.com
Doodle, joka on yksi vanhimmista ajanhallintapalveluista, toimii myös suomen kielellä.

www.sumpli.com
Suomalainen ja suomenkielinen Sumpli.com on hieman uudempi ajankohtien järjestelypalvelu.