Selko-e
Tietokoneen hankinta

Yhteystiedot

Toiminta

Kurssit ja koulutus

Oppaat ja
ohjeet


Linkit

Keskustelu

Selko-e-projekti
Pinninkatu 51
33100 TAMPERE

selko-e@selko-e.fi
4. Näyttö

Hyvä kuvanlaatu on tärkein
Kaikki uudet koneet pystyvät pyörittämään tavallisimpia toimisto-ohjelmia, kuten myös erityisryhmille suunnattuja ohjelmistoja. Konetta valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota ennen kaikkea näyttöön ja näytönohjaimeen. Itse koneen tai muiden komponenttien nopeudella ei ole läheskään niin suurta merkitystä. Silmät ovat tärkein työvälineemme ja joutuvat rasitukselle alttiiksi koko ajan kun työskentelemme tietokoneella. Näytön on hyvä olla mahdollisimman suuri. Sitä suurempi, mitä heikompi näkö tai mitä enemmän havainnoinnin tai oppimisen ongelmia. Paras arviointimenetelmä kuvanlaatuun on katseleminen. Kannattaa vertailla eri laitteiden välillä

Isompi on parempi
Tietokoneella työskentelyssä, kuten kaikessa muussakin opiskelussa ihmisten ongelma on näkö. Pystyäkseen hahmottamaan ja ymmärtämään kuviin tai sanoihin perustuvan viestinnän, tulee objektien olla riittävän suuria ja selkeitä. Tietokoneella työskenneltäessä tämä asettaa näytölle vaatimuksia: Näyttöjä joudutaan nykyään käyttämään vähintään 800x600 resoluutiolla, jotta kaikki ohjelmissa esitettävä informaatio saadaan edes jotenkin esille (tästä huolimatta esiintyy scrollaamista). Jotta 800x600 resoluutiolla esitetyt kuvapisteet säilyisivät riittävän isokokoisina ja selkeinä täytyy käyttää vähintään 21-22 tuuman CRT (kuvaputki)-näyttöä.

Näytönohjain tekee kuvan
Ihmisen tehokkaan tietokoneen käytön edellytyksenä on siis mahdollisimman suuri, hyvälaatuinen 2D-kuva, joka on otettava huomioon näyttöä ja ennen kaikkea näytönohjainta hankittaessa. Näytönohjaimen tulee pystyä mahdollisimman tarkkaan kuvaan, nopeudella ei ole niin väliä. Kaikki nykyisin myynnissä olevat näytönohjaimet ovat riittävän nopeita.

Tasainen kuvapinta ja laaja katselukulma
Tasainen kuvapinta, jossa ei muodostu heijastuksia tai muotovääristymiä on erityisryhmien käytön kannalta oleellinen. Näyttöä hankkiessa tärkeää on myös kuvaputken tasaisuus, ja tätä kautta heijastumien sekä kuvan vääristymien vähäisyys.

Kuvaputki vai paneeli
Litteät LCD-näytöt ovat kuvanlaadultaan yleisesti hyviä ja vievät vähän tilaa. LCD (paneeli)-näyttöjen käyttöominaisuudet ja tarkkuus heikkenevät heti kun joudutaan pois näytön ominaisresoluutiosta. Ongelmallista LCD-näytöissä on vielä hinta sekä kestävyys ja rakenne. 17-tuumaisen paneelinäytön hinnalla saa 19-tuumaisen tasapintaisen kuvaputkinäytön. Toinen LCD-näyttöjen ongelma on mekaaninen kestävyys; Mikäli käyttäjällä on motorisia häiriöitä ja tapana tökkiä sormella näyttöä LCD-näytön kuvapisteet voivat tästä kärsiä. Lisäksi kevyt rakenne saattaa em. tapauksessa saattaa johtaa näytön kaatumiseen. Kuvaruudun kesto on paneelinäytöissä tähän asti ollut myös kuvaputkinäyttöjä lyhyempi. Kolmas LCD-näyttöjen ongelmista on ollut suhteellisen kapea katselukulma, joka on pakottanut työskentelemään samassa, liikkumattomassa asennossa. CRT-putkien katselukulma on ollut huomattavasti laajempi.

Selko-e:n kursseilla käytetään 19-22-tuumaisia tasapintaisia CRT (kuvaputki) näyttöjä. (19-tuumaiset tasapintaiset ovat joillekin käyttäjille kuvapistekooltaan riittämättömiä.) 21-tuumainen riittää joillekin käyttäjille 640x480 tilassa, mutta 800x600 resoluutiolla tulee jo ongelmia hahmottamisen kanssa. 22-tuumainen 800x600 tilassa toimi jo hieman paremmin ja heikkonäköinen ihminen pystyy käyttämään esimerkiksi juuri tuohon em. tilaan pakotettuja Internet-sivuja.

... ja muistetaan ne säädöt
Kun näyttö on saatu paikalleen, säädetään pistekoko käyttäjälle sopivaksi ja näytön virkistystaajuus 85:een hertsiin. Mikäli kuvan virkistystaajuus on alle tämän, käyttäjä voi nähdä sen välkkymisenä, ja seurauksena voi mm. olla epileptinen kohtaus tai päänsärkyä.

CRT-näyttö = kuvaputkinäyttö = perinteinen näyttö
LCD-näyttö = paneelinäyttö = litteä näyttö
Resoluutio = kertoo kuvapisteiden määrän ruudulla, esim. 800x600 pistettä
Virkistystaajuus = montako kertaa kuva päivittyy ruudulla sekunnissa. Suositus 85 kertaa, eli 85 Hz